infinitif = radical + r

infinitif

att älska
att ha
att diskutera
att tala
présent

jag älskar
du har
han diskuterar
hon talar
traduction

j'aime
tu as
il discute
elle parle
	

infinitif = radical + er

infinitif

att heta
att hjälpa
att köpa
att skriva
présent

vi heter
ni hjälper
de köper
de skriver
traduction

nous nous appelons
vous aidez
ils achètent
elles écrivent
	

verbes irréguliers

att vara
att se
han är
hon ser
il est
elle voit