ett nummer number - un nombre

0 - noll
1 - ett, en
2 - två
3 - tre
4 - fyra
5 - fem
6 - sex
7 - sju
8 - åtta
9 - nio [nie]
 
10 - tio [tie]
11 - elva
12 - tolv
13 - tretton
14 - fjorton
15 - femton
16 - sexton
17 - sjutton
18 - arton
19 - nitton
 
20 - tjugo [tjuge]
21 - tjugoett
22 - tjugotvå
...
 
  0 - noll
10 - tio [tie]
20 - tjugo [tjuge]
30 - trettio [tretti]
40 - fyrtio [förti]
50 - femtio [femti]
60 - sextio [sexti]
70 - sjuttio [sjutti]
80 - åttio [åtti]
90 - nittio [nitti]
 
100 - hundra
1 000 - tusen
1 000 000 - en miljon
1 000 000 000 - en miljard

1984 - nittonhundraåttifyra
1o - första
2o - andra
3o - tredje
4o - fjärde
5o - femte
6o - sjätte
7o - sjunde
8o - åttonde
9o - nionde
10o - tionde
100o - hundrade
1 000o - tusende